Ние напълно споделяме принципа, че хората са най-ценният актив. Запазвайки стремежа си да ценим човешкият капитал, ОТП Лизинг се стреми:

  • Да назначава служители, които активно ще участват в развитието на компанията
  • Да стимулира и подпомага кариерното развитие
  • Да развива компетенциите на служителите си
  • Да създава благоприятна екипна среда

 

Свободни позиции

ЕКСПЕРТ ПО ЗМИП И ЗМФТ

Дирекция контрол на мерките за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

Основни задължения:

- Подпомага реализацията на процеса по прилагане на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в структурите на Дружеството
- Дава становища и участва в процеса по одобрение на нови клиенти, съгласно Вътрешните правила на дружеството
- Оказва методическа помощ на звената при прилагането на мерките и процедурите, предвидени в Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), Правилника за прилагането на ЗМИП (ППЗМИП), Закона за мерките срещу финансиране на тероризма (ЗМФТ) и Вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма
- Участва в процеса на събиране, обработка, анализ и съхранение на документи и информация по ЗМИП и ЗМФТ.
- Извършва мониторинг на клиенти и сделки

Изисквания за заемане на длъжността:

- Висше икономическо и/или юридическо образование
- Професионален опит: минимум 3 (три) години в сферата на дейността на длъжността
- Познаване на ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и други закони на страната, имащи отношение към дейността.
- Способност за работа в екип и спазване на поставените срокове
- Организираност, прецизност и внимание към детайла
- Умения за приоритизиране на поставените задачи
- Отговорност, дисциплинираност, лоялност, дискретност и инициативност
- Аналитични способности
- Английски език на работно ниво
- Много добри компютърни умение – MS Office (Excel, Word, Power Point).

Ние предлагаме:

- Опит в лизингова компания, лидер в своята област
- Работа в мотивиран екип от професионалисти
- Придобиване на знания и умения за динамичен и развиващ се пазар
- Възможности за професионално и личностно развитие
- Социални придобивки - ваучери за храна, възможност за допълнителен платен годишен отпуск, допълнително здравно осигуряване, преференциални условия за карта за спорт, преференциални условия на банкови продукти и услуги, отстъпки в мрежа от търговски обекти и други

Необходими документи за кандидатстване:

CV