Ние напълно споделяме принципа, че хората са най-ценният актив. Запазвайки стремежа си да ценим човешкият капитал, ОТП Лизинг се стреми:

  • Да назначава служители, които активно ще участват в развитието на компанията
  • Да стимулира и подпомага кариерното развитие
  • Да развива компетенциите на служителите си
  • Да създава благоприятна екипна среда

 

Свободни позиции

ЕКСПЕРТ ПРОДАЖБИ гр. Варна

Клонова мрежа 

Основни задължения:

- Подпомага дейността на Мениджър продажби, свързана с лизинговите сделки
- Осъществява административно обслужване, изготвя отчети и справки при поискване
- Следи за изрядното движение на документооборота съгласно стандартите на компанията
- Съдейства и координира вътрешни процеси и дейност до финализиране на лизингови сделки
- Съдейства на клиенти и отговаря на запитвания по телефон и електронна поща
- Осъществява административно обслужване, изготвя отчети и справки при поискване
- Въвежда и обработва информация в специализиран лизингов софтуер

Изисквания за заемане на длъжността:

- Ориентация към постигане на резултат и умения за организиране и водене на административен процес
- Комуникативност, внимание към детайла и отговорно отношение
- Ефективно използване на MS Word и MS Excel
- Владеене на английски език на работно ниво
- Опит в лизингова компания (счита се за предимство)
- Икономическо образование (счита се за предимство)
- Търговски опит и опит в работа, свързана с документооборот (счита се за предимство)

Ние предлагаме:

- Опит в лизингова компания, лидер в своята област
- Работа в мотивиран екип от професионалисти
- Придобиване на знания и умения за динамичен и развиващ се пазар
- Възможности за професионално и личностно развитие
- Социални придобивки (ваучери за храна; преференциални условия за карта за спорт; преференциални условия за допълнително здравно застраховане, преференциални условия за банкови продукти и услуги; отстъпки в мрежа от търговски обекти и други).

Необходими документи за кандидатстване:

Професионална автобиография /CV/