Ние напълно споделяме принципа, че хората са най-ценният актив. Запазвайки стремежа си да ценим човешкият капитал, ОТП Лизинг се стреми:

  • Да назначава служители, които активно ще участват в развитието на компанията
  • Да стимулира и подпомага кариерното развитие
  • Да развива компетенциите на служителите си
  • Да създава благоприятна екипна среда

 

Свободни позиции

ЕКСПЕРТ СЪБИРАНЕ НА ПРОБЛЕМНИ ВЗЕМАНИЯ - HARD RECOVERY

Дирекция Събиране на вземания 

Основни задължения:

- Управлява портфейл от клиенти с просоречени плащания по лизингови договори над 60 дни
- Осъществява телефонни разговори, провежда срещи за събиране са вземанията и организира посещения на адреси.
- Договаря споразумения за разсрочване и изготвя предложения за преструктуриране до компетентните органи
- Следи за спазването на сроковете за плащане по възложения портфейл и провежда напомнителни обаждания
- Организира процеса по изземване на активи по необслужвани лизингови договри
- Участва в процеса по изземване и осигурява логистична обезпеченост
- Отговаря за спазването на законовите изисквания и вътрешните правила за изземване и съхранение на иззетите активи

Изисквания за заемане на длъжността:

- Висше образование – Икономика / Право
- Професионален опит на подобна позиция минимум 2 години
- Английски език на работно ниво (счита се за предимство)
- Компютърна грамотност
- Шофьорска книжка
- Организираност, методичност, внимание към детайла
- Добри комуникативни и междуличностни умения
- Ентусиазъм и проактивност

Ние предлагаме:

- Опит в лизингова компания, лидер в своята област
- Работа в мотивиран екип от професионалисти
- Придобиване на знания и умения за динамичен и развиващ се пазар
- Възможности за професионално и личностно развитие
- Социални придобивки (допълнително здравно осигуряване; ваучери за храна, преференциални условия за карта за спорт; преференциални условия на банкови продукти и услуги; отстъпки в мрежа от търговски обекти, възможност за допълнителен платен отпуск и други).

Необходими документи за кандидатстване:

CV