Ние напълно споделяме принципа, че хората са най-ценният актив. Запазвайки стремежа си да ценим човешкият капитал, ОТП Лизинг се стреми:

  • Да назначава служители, които активно ще участват в развитието на компанията
  • Да стимулира и подпомага кариерното развитие
  • Да развива компетенциите на служителите си
  • Да създава благоприятна екипна среда

 

Свободни позиции

ЕКСПЕРТ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ

Дирекция Събиране на вземания

Основни задължения:

- Организира продажбата на върнати от лизинг активи (в т.ч. автомобили, камиони, земеделска техника);
- Извършва пред-продажбена подготовка на активите;
- Изготвя и публикува оферти с цел извършване на продажба на активите;
- Организира и поддържа комуникация с потенциални клиенти и търговски партньори на ОТП Лизинг;
- Поддържа взаимоотношения със застрахователни компании, официалните дилъри и сервизи;
- Организира процеса по оценка и преоценка на иззетите активи;
- Извършва продажба към крайни клиенти и партньори;

Изисквания за заемане на длъжността:

- Професионален опит на подобна позиция минимум 2 години;
- Познаване и следене на българския автопазар;
- Добра компютърна грамотност – MS Office, Специализиран софтуер;
- Шофьорска книжка;
- Английски език на работно ниво (счита се за предимство);
- Организираност, методичност, внимание към детайла;
- Добри комуникативни и междуличностни умения;
- Търговски умения и търговски опит;
- Способност за работа в динамична обстановка.

Ние предлагаме:

- Опит в лизингова компания, лидер в своята област
- Работа в мотивиран екип от професионалисти
- Придобиване на знания и умения за динамичен и развиващ се пазар
- Възможности за професионално и личностно развитие
- Социални придобивки (допълнително здравно осигуряване; нетна сума за храна; преференциални условия за карта за спорт; възможност за допълнителни дни платен годишен отпуск; допълнителна придобивка при раждане на дете; преференциални условия на банкови продукти и услуги и други).

Необходими документи за кандидатстване:

CV