Уважаеми клиенти,

Вашите оценки и препоръки са изключително важни, за да подобрим качеството на клиентското обслужване.

За да оценим качеството на обслужването, което да ни даде възможност да усъвършенстваме услугите си, в ОТП Лизинг събираме обратна връзка от клиентите си. 

Моля оценете качеството на обслужване, което сте получили от служителите на ОТП Лизинг 

  • Моля, оценете цялостно обслужването със скала от 1 до 10, в която 1 означава „изобщо не съм доволен”, а 10 „напълно съм доволен”
  • Ще сме Ви благодарни, ако споделите Вашите впечатления, наблюдения и предложения. (поле за свободен текст).

Настоящата анкета не е форма за подаване на жалби и оплаквания. Ако желаете да съобщите за възникнал проблем, можете да го направите на contact@otpleasing.bg

Отношение на служителите
Желание да Ви изслушат и помогнат
Компетентност на служителите
Качество на обслужването
Бързина на обслужването
reCaptcha е задължително поле.