ОТП ЛИЗИНГ ЕООД обработва личните Ви данни съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

 

Повече за обработването на Вашите лични данни можете да разберете от Информацията относно обработването на лични данни на физически лица от ОТП Лизинг ЕООД и съгласия за обработването на лични данни на линка по-долу.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФЛ ОТ ОТП ЛИЗИНГ ЕООД И СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ