В стремежа си да бъдем максимално полезни и да съдействаме бързо и адекватно на всички клиентски запитваня свързани със застраховки. В ОТП Лизинг работим в пряко сътрудничество с  ОТП Застрахователен Брокер. Всички наши клиенти могат при необходимост от съдействие за въпроси свързани със застраховки, застрахователни събития, полици и т.н. да се обръщат към ОТП Застрахователен Брокер на телефон 0884 555 186 или на имейл адрес info@otpbroker.bg

ОТП Застрахователен Брокер е създаден през 2007г. и е 100% собственост на ДСК Лизинг АД, което е част от групата OTП. Основната дейност на дружеството е извършване на цялостно застрахователно посредничество между нашите клиенти и водещите застрахователни дружества в България, с които поддържаме дългогодишни взаимоотношения.

Нашите предимства:

  • Предлагаме всички застрахователни продукти на лицензирани застрахователни компании;
  • Професионални консултации и коректно обслужване;
  • Договаряме преференциални условия за сключване на застрахователни договори и изготвяме индивидуални оферти;
  • Оказваме съдействие при настъпване на застрахователно събитие;
  • Информираме нашите клиенти за предстоящи падежи по застраховки;
  • Следим за изтичането на застрахователните договори и осигуряваме своевременното им подновяване.

Какво да направя при настъпило застрахователно събитие (частична щета, пожар, кражба)?

При щета на пътя е необходимо незабавно да се уведоми застрахователната компания, като за целта трябва да се представи протокол за ПТП, издаден от КАТ. В констативния протокол трябва да са отбелязани видимите щети по автомобила, както и липса на употреба от водача на алкохол или упойващи вещества. Застрахователят трябва да извърши оглед на пострадалия автомобил във вида непосредствено след настъпване на инцидента. Не предприемайте никакви действия по отстраняване на щетите преди огледа.

 

При щета на паркинг е необходимо в срок от 3 (три) дни да се уведоми застрахователната компания.

 

При пожар или кражба на автомобила е необходимо в срок от 24 часа да се уведомят органите на МВР, застрахователната компания и ОТП Лизинг ЕООД.

 

За повече информация за настъпили щети моля свържете се нас на телефон +359 897 306 885 или посетете ОТП Застрахователен брокер - При щета - Кражба на МПС (otpbroker.bg).

 

Свържете с нас на телефон 0884 555 186 или на имейл адрес info@otpbroker.bg