Стани партньор на ОТП Лизинг


reCaptcha е задължително поле.

Утвърдена лизингова компания

Като част от Групата ОТП и една от утвърдените лизингови компании в страната ние сме дългогодишен партньор на водещи световни и Български производители и дистрибутори на висококачествено оборудване, транспортна техника и автомобили. ОТП Лизинг предлага разнообразни варианти и възможности за сътрудничество в зависимост от нуждите на своите партньори:

  • Стандартен процес – неформално коопериране и съвместна работа;
  • Референтен модел – партньорство базирано на договор за съвместна дейност;
  • Специални програми - възможност за продукти с добавена стойност, увеличавайки конкурентните предимства пред останалите аналози на пазара;
  • Предлагане на решения от типа white-labeling.

Основна цел

Основна цел на ОТП Лизинг е предоставянето на надеждни и адекватни решения от взаимна полза. Нашите партньоти могат да се възползват от:

  • Съвместни кампании и програми;
  • Провеждане и организиране на специализирани регионални или национални събития;
  • Обучение на екипите в търговските центрове на нашите партньори;
  • Информация и анализ за продажбите по продукти и групи;
  • Специфични решения и know-how за финансиране на различни категории активи.