Необходими документи:
  • Молба за разсрочване на остатъчната стойност (по образец)-  подава се в месеца, в който изтича договора. Минималният срок за разсрочване е 6 месеца, а максималният е 24 месеца;
  • Копие на личната карта на лизингополучателя и съдлъжника (ако има такъв).
След като ги получим:
  • Придвижваме молбата към ръководството за разглеждане;
  • След получаване на одобрение за разсрочване, изготвяме споразумение и изпращаме на имейл документите за преглед, заедно с погасителен план.
Основни правила при разсрочване на ОС:
  • Заплаща се авансово ДДС върху остатъчната стойност, както и последната лизингова вноска, а разликата се разсрочва;
  • Таксата за разсрочване е 1.5% от остатъчната стойност, но не по малко от 180,00 лв.;
  • При разсрочване на остатъчната стойност лихвата е 4,25%, в случай че по договор е по-висока се запазва тази по договора;
  • Подписва се нов Запис на заповед (в случай че има такъв);
  • Застрахователят остава същия, като по време на лизинговия период;
  • След подписване на документите за разсрочване, в срок от 5 дни, следва да направите плащане на ДДС върху остатъчната стойност и таксата за разсрочване.

/физически лица/

МОЛБА ЗА РАЗСРОЧВАНЕ НА ОСТАТЪЧНА СТОЙНОСТ


/юридически лица/

МОЛБА ЗА РАЗСРОЧВАНЕ НА ОСТАТЪЧНА СТОЙНОСТ