Ние напълно споделяме принципа, че хората са най-ценният актив. Запазвайки стремежа си да ценим човешкият капитал, ОТП Лизинг се стреми:

  • Да назначава служители, които активно ще участват в развитието на компанията
  • Да стимулира и подпомага кариерното развитие
  • Да развива компетенциите на служителите си
  • Да създава благоприятна екипна среда

 

Свободни позиции

ЮРИСКОНСУЛТ

Правна Дирекция

ЕКСПЕРТ ПРОВЕРКА НА СТОКОВИ НАЛИЧНОСТИ И ЛОГИСТИКА

Дирекция Събиране на вземания и сигурност

ЕКСПЕРТ РИСК ОТЧЕТНОСТ

Дирекция Риск отчетност, политики и провизии

ФИНАНСОВ АНАЛИЗАТОР МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Дирекция Риск и Финансов анализ 

ЕКСПЕРТ ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Дирекция „Маркетинг, дигитални канали и обслужване на клиенти“.

FINANCIAL / CREDIT ANALYST - Corporate Clients

Directorate of Risk and Financial Analysis

ЕКСПЕРТ ПРОДАЖБИ - ЛИЗИНГ

Дирекция Лизинг на автомобили