Ние напълно споделяме принципа, че хората са най-ценният актив. Запазвайки стремежа си да ценим човешкият капитал, ОТП Лизинг се стреми:

  • Да назначава служители, които активно ще участват в развитието на компанията
  • Да стимулира и подпомага кариерното развитие
  • Да развива компетенциите на служителите си
  • Да създава благоприятна екипна среда

 

Свободни позиции

ЕКСПЕРТ БЕК ОФИС

Позицията Експерт Бек Офис (Продажби) в ОТП Лизинг е част от Дирекция „Бек Офис“.

ЕКСПЕРТ КЛИЕНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Позицията Експерт Клиентско обслужване и администрация в ОТП Лизинг е част от Дирекция „Маркетинг, дигитални канали и обслужване на клиенти“