Ние напълно споделяме принципа, че хората са най-ценният актив. Запазвайки стремежа си да ценим човешкият капитал, ОТП Лизинг се стреми:

  • Да назначава служители, които активно ще участват в развитието на компанията
  • Да стимулира и подпомага кариерното развитие
  • Да развива компетенциите на служителите си
  • Да създава благоприятна екипна среда

 

Свободни позиции

ЕКСПЕРТ БЕК ОФИС ПО ЗАМЕСТВАНЕ

Дирекция Бек Офис

ЕКСПЕРТ АДМИНИСТРАЦИЯ В ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ ПО ЗАМЕСТВАНЕ

Дирекция Фронт офис администрация

ЕКСПЕРТ ПРОДАЖБИ - ЛИЗИНГ

Дирекция Лизинг на автомобили