Ние напълно споделяме принципа, че хората са най-ценният актив. Запазвайки стремежа си да ценим човешкият капитал, ОТП Лизинг се стреми:

  • Да назначава служители, които активно ще участват в развитието на компанията
  • Да стимулира и подпомага кариерното развитие
  • Да развива компетенциите на служителите си
  • Да създава благоприятна екипна среда

 

Свободни позиции

ЕКСПЕРТ КЛИЕНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Позицията Експерт Клиентско обслужване и администрация в ОТП Лизинг е част от Дирекция „Маркетинг, дигитални канали и обслужване на клиенти“

ЕКСПЕРТ ПРОДАЖБИ - ЛИЗИНГ

Клонова Мрежа гр. Варна 

КРЕДИТЕН / ФИНАНСОВ АНАЛИЗАТОР - Корпоративни клиенти

Дирекция Риск и Финансов анализ

ЕКСПЕРТ ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ И ОПЕРАЦИИ

Дирекция „Маркетинг, дигитални канали и обслужване на клиенти“.

ЕКСПЕРТ БЕК ОФИС ПРОДАЖБИ

Дирекция Бек Офис