Ние напълно споделяме принципа, че хората са най-ценният актив. Запазвайки стремежа си да ценим човешкият капитал, ОТП Лизинг се стреми:

  • Да назначава служители, които активно ще участват в развитието на компанията
  • Да стимулира и подпомага кариерното развитие
  • Да развива компетенциите на служителите си
  • Да създава благоприятна екипна среда

 

Свободни позиции

КРЕДИТЕН / ФИНАНСОВ АНАЛИЗАТОР - Корпоративни клиенти - Русе

Дирекция Клонова мрежа, гр. Русе 

ФИНАНСОВ АНАЛИЗАТОР - МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Дирекция Клонова мрежа, гр.Русе

ЕКСПЕРТ ОЦЕНИТЕЛ

Дирекция Риск и финансов анализ

ЕКСПЕРТ ПРОДАЖБИ - ЛИЗИНГ по заместване

Дирекция Лизинг на автомобили

ЕКСПЕРТ ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Дирекция „Маркетинг, дигитални канали и обслужване на клиенти“.

ФИНАНСОВ АНАЛИЗАТОР МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Дирекция Риск и Финансов анализ 

КРЕДИТЕН / ФИНАНСОВ АНАЛИЗАТОР - Корпоративни клиенти

Дирекция Риск и Финансов анализ