Ние напълно споделяме принципа, че хората са най-ценният актив. Запазвайки стремежа си да ценим човешкият капитал, ОТП Лизинг се стреми:

  • Да назначава служители, които активно ще участват в развитието на компанията
  • Да стимулира и подпомага кариерното развитие
  • Да развива компетенциите на служителите си
  • Да създава благоприятна екипна среда

 

Свободни позиции

ЕКСПЕРТ ПРОВЕРКА НА СТОКОВИ НАЛИЧНОСТИ И ЛОГИСТИКА

Дирекция Събиране на вземания и сигурност

ЕКСПЕРТ ПРОДАЖБИ ОБОРУДВАНЕ

Дирекция Управление на взаимоотношения с доставчици

ЕКСПЕРТ ПРОДАЖБИ - ЛИЗИНГ

Във връзка с разширяване на дейността си, търсим да назначим комуникативен, мотивиран и отговорен служител, който да се присъедини към екипа на ОТП Лизинг

ЕКСПЕРТ БЕК ОФИС

Позицията Експерт Бек Офис в ОТП Лизинг е част от Дирекция „Бек Офис“.