Уважаеми клиенти, 
Вие можете да погасите частично или изцяло задълженията си по договора за лизинг, като за целта е необходимо да попълните съответното Заявление (използвайте образците по-долу) и да ни го изпратите на и-мейл contact@otpleasing.bg или да ни го предоставите в наш офис.

 

Частично предсрочно погасяване

В случай, че заявите частично предсрочно погасяване на сумата на финансиране по договора Ви за лизинг, Вашите месечни лизингови вноски ще бъдат пропорционално намалени като срокът на лизинга и останалите му параметри ще останат непроменени.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ

 

Пълно предсрочно погасяване

При подаване на заявление за пълно предсрочно погасяване в рамките на няколко дни ще получите справка с оставащите Ви задължения. В случай, че не извършите плащане по изпратената справка ще Ви бъде фактурирана сумата от 42лв. с ДДС съгласно Тарифите за такси и комисионните, събирани от ,,ОТП Лизинг‘‘ ЕООД. След заплащане на посочените суми , ние ще се погрижим за организирането на прехвърлянето на собствеността. Повече за този процес можете да научите в секция ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЪЛНО ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ