Уважаеми клиенти,

в случай че Ви предстои пътуване в чужбина с ППС, което ползвате по силата на Договора си за лизинг с цел осигуряване на безпроблемно и сигурно пътуване Ви препоръчваме следното:

  • свържете се с Вашия застрахователен посредник или с Вашия застраховател и се уверете, че застрахователната Ви полица има покритие и остава валидна и на територията на страните, в които отивате или през които преминавате; в случай че не е осигурено застраховатeлно покритие, посъветвайте се със застрахователния си посредник  / застрахователя какво следва да предприемете;
  • уверете се, че Вашето име / името на представляваното от Вас дружество/ като Лизингополучател е вписано в Свидетелството за регистрация на ППС;
  • в случай че желаете да получите изрично пълномощно за управлението на ППС в чужбина, ние ще Ви издадем такова; припомняме, че услугата по издаване на нотариално заверено пълномощно за управление на ППС се таксува съгласно актуалната Тарифа за таксите и комисионните, събирани от ОТП Лизинг ЕООД.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ППС В ЧУЖБИНА:

За да заявите услугата по издаване на пълномощно е необходимо да попълните и изпратите заявление по куриер или да го предоставите в оригинал в офис на ОТП Лизинг или да изпратите сканирано копие на email contact@otpleasing.bg.


!!!ВАЖНО!!!

Уважаеми клиенти, Във връзка с постъпила информация от ИА „Автомобилна администрация“ Ви уведомяваме, че при пътуване в Република Гърция и Унгария е възможно при извършване на крайпътни проверки да бъдат изискани от водачите на превозните средства оригиналите на свидетелството за регистрация на автомобила част I и част II. Копие на свидетелството за регистрация е възможно да не се смята за достатъчно. В случай на непредставяне на гореспоменатите документи, компетентният гръцки орган налага глоба и сваля регистрационните номера, като отнема свидетелството за регистрация на превозното средство. Страните Гърция и Унгария изтъкват като основен мотив за това изискване разпоредбите на чл. 5 от Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 29 април 1999 година относно документите за регистрация на превозни средства. Съгласно чл.5 от директивата „за целите на идентифицирането на превозно средство в пътния трафик държавите-членки могат да изискват водачът да носи при себе си част I от свидетелството за регистрация.“Мнението на Европейската Комисия е, че „това е от компетентността на държавата-членка, където е извършена крайпътната проверка да определи дали само оригинал на свидетелството за регистрация се счита за валиден документ или и копие от него също може да се приеме." Поради това обстоятелство, Българските власти промениха вида на Свидетелство за регистрация част II, като в него е вписана цялата информация съдържаща се в Свидетелство за регистрация част I.

ОТП Лизинг ЕООД ще пререгистрира свидетелство за регистрация на лизинговите автомобили на Лизингополучателите, с цел безпроблемното пътуване в Република Гърция и Унгария, след изрично заявено от тях писмено искане. За да заявите пререгистриране на автомобила е необходимо да попълните и изпратите молба по образец съгласно инструкциите в секция ПОЛЕЗНО/ РЕГИСТРАЦИЯ НА ППС.