Уважаеми клиенти,

при сключване на вашия договор за лизинг за ППС, същото е било регистрирано в регистрите на Пътна полиция КАТ.

Възможно е да се наложи повторна регистрация на ППС в КАТ при някое от следните обстоятелства:

  • изгубена/ открадната/ унищожена регистрационна табела на ППС;
  • изгубено/ откраднато/ унищожено Свидетество за регистация;
  • промяна на обстоятелствата, вписани в Свидетелствата за регистрация;
  • промяна на регистрационен номер по желание на Лизингополучателя.

В случай, че някое от горепосочените обстоятелства е настъпило, или е необходимо ППС да бъде пререгистрирано поради друга причина, моля да попълните и изпратите съответното Заявление за пререгистрация от приложениет по-долу и да ни го изпратите, за да можем да извършим необходимите действия.

Припомняме, че услугата по пререгистрация на ППС се заплаща съгласно актуалната Тарифа за таксите и комисионните, събирани от ОТП Лизинг ЕООД.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДМЯНА НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА РЕГИСТРАЦИОННИ ТАБЕЛИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ППС

За да заявите пререгистриране на ППС е необходимо да попълните и изпратите молба по образец по-горе. Молбата трябва да се предостави в оригинал в офис на ОТП Лизинг или да се изпрати сканирано копие на contact@otpleasing.bg.


!!!ВАЖНО!!!

Уважаеми клиенти,

Във връзка с постъпила информация от ИА „Автомобилна администрация“ Ви уведомяваме, че при пътуване в Република Гърция и Унгария е възможно при извършване на крайпътни проверки да бъдат изискани от водачите на превозните средства оригиналите на свидетелството за регистрация на автомобила част I и част II. Копие на свидетелството за регистрация е възможно да не се смята за достатъчно. В случай на непредставяне на гореспоменатите документи, компетентният гръцки орган налага глоба и сваля регистрационните номера, като отнема свидетелството за регистрация на превозното средство. Страните Грация и Унгария изтъкват като основен мотив за това изискване разпоредбите на чл. 5 от Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 29 април 1999 година относно документите за регистрация на превозни средства. Съгласно чл.5 от директивата „за целите на идентифицирането на превозно средство в пътния трафик държавите-членки могат да изискват водачът да носи при себе си част I от свидетелството за регистрация.“Мнението на Европейската Комисия е, че „това е от компетентността на държавата-членка, където е извършена крайпътната проверка да определи дали само оригинал на свидетелството за регистрация се счита за валиден документ или и копие от него също може да се приеме." Поради това обстоятелство, Българските власти промениха вида на Свидетелство за регистрация част II, като в него е вписана цялата информация съдържаща се в Свидетелство за регистрация част I.

ОТП Лизинг ЕООД ще пререгистрира свидетелство за регистрация на лизинговите автомобили на Лизингополучателите, с цел безпроблемното пътуване в Република Гърция и Унгария, след изрично заявено от тях писмено искане. За да заявите пререгистриране на автомобила е необходимо да попълните и изпратите молба по образец съгласно инструкциите по-горе.