Уважаеми клиенти,

при сключване на вашия договор за лизинг за ППС, същото е било регистрирано в регистрите на Пътна полиция КАТ.

Възможно е да се наложи повторна регистрация на ППС в КАТ при някое от следните обстоятелства:

  • изгубена/ открадната/ унищожена регистрационна табела на ППС;
  • изгубено/ откраднато/ унищожено Свидетество за регистация;
  • промяна на обстоятелствата, вписани в Свидетелствата за регистрация;
  • промяна на регистрационен номер по желание на Лизингополучателя.

В случай, че някое от горепосочените обстоятелства е настъпило, или е необходимо ППС да бъде пререгистрирано поради друга причина, моля да попълните и изпратите съответното Заявление за пререгистрация от приложениет по-долу и да ни го изпратите, за да можем да извършим необходимите действия.

Припомняме, че услугата по пререгистрация на ППС се заплаща съгласно актуалната Тарифа за таксите и комисионните, събирани от ОТП Лизинг ЕООД.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДМЯНА НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА РЕГИСТРАЦИОННИ ТАБЕЛИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ППС

За да заявите пререгистриране на ППС е необходимо да попълните и изпратите молба по образец по-горе. Молбата трябва да се предостави в оригинал в офис на ОТП Лизинг или да се изпрати сканирано копие на contact@otpleasing.bg.