News image

Интеграция на Банка ДСК и Сосиете Женерал Експресбанк

Считано от 15 януари 2019 г. „Банка ДСК“ ЕАД, българското дъщерно дружество на „Банка ОТП“, финализира сделката за придобиване на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, българското дъщерно дружество на „Сосиете Женерал Груп“ и притежаваните от него местни дъщерни дружества - лизинговата компания „Сожелиз България“, „Сосиете Женерал Факторинг“, „Застрахователно дружество Сожелайф България“ и „Регионален фонд за градско развитие“.

Това събитие бележи създаването на най-голямата и силна банкова институция на българския пазар, която ще предлага пълен спектър от модерни финансови продукти и услуги. След приключване на процеса на интеграция между двете банки, новата банкова организация ще се доближи до челната позиция по размер на активите, брой обекти в клоновата мрежа, размер на депозитите и размер на кредитния портфейл в България.

По време на интеграционния период, който се планира да продължи до 2020 г., „Банка ДСК“ и „Сосиете Женерал Експресбанк“ ще продължат да извършват своята оперативна дейност като две отделни юридически лица. След вписване в Търговския регистър, Сосиете Женерал Експресбанк“ ще извършва дейността си под името и с търговската марка „Експресбанк“. Дъщерните дружества съответно също сменят имената си: „Сожелиз България“ вече е „ОТП Лизинг“, „Застрахователно дружество Сожелайф България“ е „Експрес Животозастраховане“, а „Сосиете Женерал Факторинг“ – „Експрес Факторинг“.

Присъединяването на „Експресбанк“ към семейството нa „Група ОТП“ дава възможност на банката да разшири обхвата на предоставяните от нея първокласни услуги. Мрежата от офиси, която ще бъде създадена, след като банките бъдат напълно интегрирани, ще бъде най-голямата в България. Сливането е възможност за повишаване на стандартите за качество, тъй като ще изведе на преден план най-добрите продукти и услуги на двете банки в полза на Вас, нашите клиенти.

Заедно ще създадем банка от ново поколение, с още по-модерна дигитална визия, базирана на индивидуален подход към нашите клиенти и в същото време с лесно достъпни услуги чрез нашите иновативни електронни канали за банкиране и голяма клонова мрежа с висококвалифицирани служители. Опитът на европейската банкова група, от която сме част, ще ни помогне в това начинание.

„Група ОТП“ e международна финансова институция, която предлага висококачествени финансови решения на приблизително 18 милиона клиенти в девет страни, чрез своята клонова мрежа от близо 1 500 обекта, мащабна ATM мрежа и най-модерни електронни канали. „Банка ОТП“ (банката-майка на „Група ОТП“) е най-големият доставчик на финансови услуги в Унгария и регионален лидер на пазара в Централна и Източна Европа.

Договорът за придобиване в партньорство със Сосиете Женерал ще осигури предоставяне на същите висококачествени специализирани услуги в сферата на инвестиционното банкиране, капиталовите пазари и трансакционно банкиране. В хода на интеграцията ще имаме възможност да въвеждаме нови продукти с допълнителни ползи и добавена стойност за Вас. Ако имате допълнителни въпроси, можете да се обръщате към Отдел „Обслужване на клиенти“ на телефон (02)9370455 или email contact@otpleasing.bg

Бихме искали да уверим Вас, нашите клиенти, че в бъдеще ще получавате навременна и точна информация за основните моменти, свързани със сливането на двете финансови институции и Вашата обратна връзка ще бъде изключително полезна за нас. Поемаме ангажимент да осигурим плавен процес на интеграция, който ще продължи до 2020 г.

Благодарим Ви, че сте наш клиент! Уверени сме, че ще продължим да предоставяме още по-качествено обслужване и да отговаряме на Вашите очаквания...