News image

СМЯНА НА БАНКОВА СМЕТКА НА ОТП ЛИЗИНГ

Във връзка с вливането на „Експресбанк“ АД в „Банка ДСК“ ЕАД се променя банковата сметка, по която клиентите на ОТП Лизинг извършват плащания към дружеството. Новата банкова сметка, по която следва да се извършват плащанията е в обединената вече „Банка ДСК“ ЕАД и ще е с персонален IBAN номер за всеки клиент.

Считано от 09.05.2020г., новата банкова сметка ще е тази, по която следва да бъдат извършвани/получавани плащания към ОТП Лизинг.

Ако сте клиент на ОТП Лизинг, Вашият нов персонален IBAN ще ви бъде изпратен в официално електронно писмо по имейл и прикачено в www.efaktura.bg, както и ще бъдевъведен в месечната Ви фактура, откъдето можете да сравните сметката.

През месец май ще може да извършвате плащания по този нов персонален IBAN само с междубанкови транзакции или през електронно банкиране на Банка ДСК.

Плащанията на гише с платежно нареждане и чрез внасяне на пари в брой в офисите на Банка ДСК чрез персонален IBAN ще могат да бъдат обработвани от месец юни. Ако през този период искате да извършите плащане по този начин, моля да използвате следния IBANBG14STSA93001521002421 в Банка ДСК.

В случай, че вече сте осъществили плащането на месечната си вноска по стария IBAN на дружеството, преводът ще бъде отразен.

Благодарим Ви за разбирането.

С уважение,

Екипът на ОТП Лизинг