НГФ стартира първата си програма за гарантиране на лизингови сделки на малкия и средния бизнес

Партньори по програмата са УниКредит Лизинг и ОТП Лизинг

 

Националният гаранционен фонд, част от групата на Българска банка за развитие, стартира специализирана схема за гарантиране на лизингови сделки на микро-, малки и средни предприятия. Това е първата подобна програма на дружеството, което до момента гарантираше единствено кредити за фирми, отпускани от търговските банки.

Новата програма стартира в партньорство с УниКредит Лизинг и ОТП Лизинг, като скоро се очаква към тях да се присъединят и други лизингови дружества. Сделките по нея ще са с таван от 1,5 млн. лв., като гаранцията ще покрива до 50% от финансираната стойност на лизингованите машини и съоръжения, транспортни средства или недвижими имоти.

По програмата се предвиждат по-ниски изисквания за собствено участие, както и занижени критерии, на които трябва да отговарят крайните лизингополучатели. Целта на новата гаранционна линия е да се улесни достъпът до ресурс за микро-, малките и средните предприятия, като се насърчат компаниите да продължат да модернизират производствата си, въпреки кризисната обстановка.

Общият размер на програмата на Националния гаранционен фонд е в размер на 157,5 млн. лв., което ще позволи на лизинговите дружества да сключват сделки за общо 315 млн. лв.

 

Крайният срок за кандидатстване за лизинг по програмата е декември 2023 г.