Уважаеми клиенти,

Вашите оценки и препоръки са изключително важни, за да подобрим качеството на клиентското обслужване.

За да оценим качеството на обслужването, което да ни даде възможност да усъвършенстваме услугите си, в ОТП Лизинг събираме обратна връзка от клиентите си. 

Моля оценете качеството на обслужване, което сте получили от служителите на ОТП Лизинг 

Ще сме Ви благодарни, ако споделите Вашите впечатления, наблюдения и предложения. (поле за свободен текст).

Настоящата анкета не е форма за подаване на жалби и оплаквания. Ако желаете да съобщите за възникнал проблем, можете да го направите на contact@otpleasing.bg

1. Беше ли достатъчно времето от изпратения Ви напомнителния мейл за приключване на договора до датата на падежа на задълженията за прехвърляна на собствеността на актива?

2. Беше ли Ви обяснен процеса по приключване и вариантите, които имате?

3. Имахте ли затруднения при свързването с екипа на ОТП Лизинг?

4. Как бихте оценили обслужването, което получихте?

5. Как бихте оценили времето за финализиране и прехвърлянето на собствеността? 

Оставете своята обратна връзка в коментар
reCaptcha е задължително поле.