Уважаеми клиенти,

Вашите оценки и препоръки са изключително важни, за да подобрим качеството на клиентското обслужване.

За да оценим качеството на обслужването, което да ни даде възможност да усъвършенстваме услугите си, в ОТП Лизинг събираме обратна връзка от клиентите си. 

Моля оценете качеството на обслужване, което сте получили от служителите на ОТП Лизинг 

Ще сме Ви благодарни, ако споделите Вашите впечатления, наблюдения и предложения. (поле за свободен текст).

Настоящата анкета не е форма за подаване на жалби и оплаквания. Ако желаете да съобщите за възникнал проблем, можете да го направите на contact@otpleasing.bg

1. Документите за кандидатстване за лизинг, които изискахме от вас бяха:
2. При какви условия одобрихме лизинга Ви?

3. Къде подписахте договора си за лизинг?

4. При подписване на договора за лизинг всичко ли Ви беше обяснено достатъчно ясно и разбираемо за Вас?

5. Как бихте оценили обслужването, което получихте?

Оставете своята обратна връзка в коментар
reCaptcha е задължително поле.